Milenijny Skok

Regulamin konkursu „Milenijny Skok”:

 1. Organizatorem konkursu jest blog Przekraczając Granice. Konkurs zorganizowany jest z okazji przekroczenia 1000 polubień na fanpage’u bloga Przekraczając Granice na Facebook’u.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu postu konkursowego na fanpage’u bloga Przekraczając Granice (https://facebook.com/przekraczajacgraniceblog) w formie podania odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz polubieniu powyższego fanpage.
  3a. Konieczne jest spełnienie obu warunków. Każda osoba może udzielić tylko jednego komentarza konkursowego.
  3b. Pytanie konkursowe brzmi: „Gdzie i dlaczego chcielibyście się wybrać w 2020 roku?”
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w czasie trwania konkursu ma ukończone 18 lat.
 5. W konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Fundatorami nagród są:
  – książka „Droga 66” – blog Busem przez Świat (1 sztuka)
  – płyta CD z muzyką PZLPiT „Mazowsze” – blog Przekraczając Granice (1 sztuka)
  – magnesy przywiezione z podróży – blog Przekraczając Granice (3 sztuki – Wielka Brytania, Bośnia i Hercegowina, Grecja)
 7. Wysyłka nagród na terenie Polski ufundowana jest przez blog Przekraczając Granice.
 8. Konkurs trwa od soboty 4.01.2020 godz. 09:00 do środy 08.01.2020 godz. 23:59.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage bloga Przekraczając Granice (facebook.com/przekraczajacgranice) w ciągu 48h od zakończenia konkursu.
 10. Osoby, które wygrają zostaną podane w poście z wynikami i poproszone o kontakt w ciągu 72h. W przypadku braku kontaktu w ich miejsce zostaną wyłonieni kolejni zwycięzcy.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego konkursu oraz wysyłki nagrody.
 12. Zwycięzców wyłoni redakcja bloga Przekraczając Granice na podstawie najciekawszych w ocenie redakcji komentarzy.
 13. Jedna osoba otrzymuje wyłącznie jedną nagrodę.
 14. Kolejność przyznawania nagród:
  – książka „Droga 66” – nagroda główna – za najciekawszy komentarz
  – płytę CD z muzyką PZLPiT „Mazowsze” oraz magnesy otrzymają cztery wyróżnione komentarze.
 15. Jeśli któraś z nagród nie zostanie przyznana, wtedy zostanie przeznaczona na kolejny konkurs.
 16. Nagrody nie podlega wymianie na gotówkę ani inne nagrody, a Uczestnicy nie mają możliwości wyboru nagrody.
 17. W przypadku odmowy podania danych do wysyłki zostanie wyłoniony inny zwycięzca.